Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prierez činnosti

2018

 • XXVI. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ „ Dieťa ja dar„ zameraná na slávnosti pre deti a mládež.

V prehliadke sa predstavili kolektívy z : Blatnice, Brezna, Bystričky, Cinobane, Dohnian, Lehôtky, Púchova, Revúcej, Sásy, Sládkovičova, Starej Ľubovne, Tomášoviec, Udiče, Veľkých Úľan, Veľkého Krtíša, Východnej a Žabokriek.

 

 • Celoslovenský festival XXVI. prehliadky  Dieťa ja dar sa uskutočnil 31. mája 2018 v Dome obradov MsÚ v Sliači. Účinkujúce kolektívy : Brezno, Púchov, Sása, Sládkovičovo, Stará Ľubovňa, Udiča, Veľký Krtíš, Východná.
 • Celoslovenský seminár k 65. výročiu vzniku  zborov pre občianske záležitosti „Vďaka vám, zpozáci “ sa uskutočnil  18. októbra 2018 vo Veľkej sieni MsÚ v Banskej Bystrici. Seminár bol spojený so slávnosťou „ Poďakovania starostom a primátorom na záver volebného obdobia samosprávy 2014 – 2018 “.

Najvyššie ocenenie Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR  Zlaté srdce za dlhoročnú obetavú prácu v zboroch pre občianske záležitosti a ďakovný list  bol udelený  deviatim zaslúžilým  členom Združenia ZPOZ: p.p. Viere Makovej z Brezna, Mgr. Márii Ondrejovej zo Sabinova, Viere Paganíkovej z Dohnian, Bc. Zdenke Bujnovej z Kovariec, Mgr. Anne Hlinkovej z Koštian nad Turcom, Mgr. Darine Labákovej z Detvy, PhDr. Zore Bittarovej z Banskej Bystrice, Mgr. Edite Katonovej zo Sládkovičova, Janke Lukáčovej zo Starej Ľubovne a jednému kolektívu ZPOZ z Prakoviec.

V rámci poďakovania starostom na záver volebného obdobia samosprávy bolo na poďakovanie za spoluprácu so Združením ZPOZ Človek človeku v SR vo volebnom období samosprávy 2014-2018 navrhnutých a pozvaných 50 primátorov a starostov z celého Slovenska. Ďakovné listy prevzali z rúk predsedníčky Združenia Doc. RNDr. Kataríny Čižmárovej CSc.

 • Vydané 4 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku"

 

 • Vydaný zborník scenárov Dieťa je dar z XXVI. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ zameraný na  slávnosti  pre deti a mládež,  ktoré v rámci profilácie občianskych obradov a slávností zbory pre občianske záležitosti vo svojej práci vykonávajú  a dokumentov z celoslovenského seminára “Vďaka vám, zpozáci“ venovanému  65. výročiu vzniku zborov pre občianskej záležitosti.

 

2017

1. XXV. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ „Z lásky k domovine“ zameraná  slávnosti samospráv. V prehliadke sa predstavili kolektívy z Badína, Bánoviec nad Bebravou, Blatnice, Brezna, Bystričky, Cinobane, Kovariec, Lehôtky, Mýta pod Ďumbierom, Oraviec, Prakoviec, Ráztoky, Rimavskej Bane, Suchej nad Parnou, Tomášoviec, Trstína a Východnej.

2. Celoslovenský festival XXV. prehliadky  Z lásky k domovine  sa uskutočnil 25. mája 2017 v Robotníckom dome  v Banskej Bystrici.

Účinkujúce kolektívy - Bánovce nad Bebravou, Blatnica, Brezno, Cinobaňa, Kovarce, Prakovce, Rimavská Baňa, Trstín, Východná.

3. Celoslovenský seminár zameraný na spoločenský protokol a rétoriku,

 „Dodržiavanie pravidiel komunikácie, osobnej prezentácie, spoločenského protokolu a rétoriky na občianskych obradoch a slávnostiach“  sa uskutočnil na troch miestach v SR:

Banská Bystrica  13.10.2017, lektori : PhDr. Dušan Gallo, PaedDr. Jana Borguľová

Prešov 19.10.2017, lektori : PhDr. Dušan Gallo, PhDr. Jozef Lapšanský PhD

Trnava 9.11.2017, lektori: PhDr. Dušan Gallo, PhDr. Jozef Lapšanský PhD

Seminár bol uskutočnený v spolupráci s RVC Martin a RVC Prešov.

4. Vydané 3 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek -človeku"

5. Vydaný zborník scenárov  Z lásky k domovine z XXV. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ, zameraný na  slávnosti samospráv , ktoré v zmysle profilácie občianskych obradov a slávností zahŕňajú slávnosti: deň obce (výročie prvej písomnej zmienky o obci, meste), ocenenie významnej osobnosti obce, mesta (cena primátora, cena starostu),udelenie čestného občianstva, prijatie významnej delegácie – osobnosti na pôde mesta, obce, uzatvorenie družobnej (partnerskej) zmluvy na pôde mesta, obce, prvé zasadnutie mestského, obecného zastupiteľstva, ukončenie volebného obdobia poslancov samosprávy– poďakovanie, iné podujatia obce, mesta.

Súčasťou zborníka je príloha poézie autorky Kataríny Hudecovej k rôznym typom občianskych obradov a slávností

 


 

2016

 1. Vydaný zborník scenárov sobášnych obradov „ Keď láska dáva životu zmysel „ z XXIII. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ.
 2. XXIV. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ „ Obrady v živote „ zameraná na všetky typy občianskych obradov a slávností okrem smútočných obradov. V prehliadke sa predstavili kolektívy z : Bánoviec nad Bebravou, Bardejova, Blatnice,  Brezna, Bystričky, Cinobane, Dohnian, Kokavy n/Rimavicou,  Lysej pod Makytou,  Mošoviec, Mýta pod Ďumbierom, Podbrezovej, Prakoviec, Ráztoky,  Revúcej,  Sabinova, Slovenského Pravna, Starej Ľubovne, Šumiaca, Teplého Vrchu a Trenčianskych Teplíc.              
 3. Celoslovenský festival XXIV. prehliadky Obrady v živote sa uskutočnil 25. mája 2016 v Obradnej sieni MsÚ v Žiari nad Hronom. Účinkujúce kolektívy : Bánovce nad Bebravou, Kokava nad Rimavicou, Bardejov, Trenčianske Teplice, Revúca, Blatnica, Cinobaňa, Prakovce.
 4. Celoslovenský seminár k 25. výr. vzniku Združenia ZPOZ  „ Z lásky a úcty k človeku“ sa uskutočnil 29.septembra 2016 v Cikkerovej sieni Radnice Banská Bystrica. Najvyššie ocenenie Združenia ZPOZ Zlaté srdce s ďakovným listom  bolo udelené 12 zaslúžilým  členom Združenia ZPOZ:Anna Vrbiarová /Revúca, Jozef Varga /Cinobaňa, Eva Vysúdilová /Udiča, Stanislav Barbuš /Krompachy,Viola Lutonská /Banská Bystrica, Janka Kuhajdová /Bzince p/Javorinou, RNDr.Valent Jaržembovský /Stará Ľubovňa, Dagmar Kurincová /Trstín,Viktor Kiš /Rybník, Viera Šimkovičová /Očová, Ing. Soňa Molnárová / Bratislava-Vajnory, PhDr. Dušan Gallo /Nolčovo, Ing. Ivan Hano /IN MEMORIAM
 5. Vydané 3 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku"
 6. Vydaný zborník scenárov Obrady v živote z XXIV. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ zameraný na všetky typy občianskych obradov a slávností, ktoré v rámci profilácie občianskych obradov a slávností zbory pre občianske záležitosti vo svojej práci vykonávajú (okrem posledných rozlúčok) a dokumentov z celoslovenského seminára Z lásky k človeku k 25. výročiu vzniku Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR s medailónmi ocenených Zlatým srdcom.                                


 

Zlaté srdce 2016

Zlaté srdce s ďakovným listom

Zlaté srdce s ďakovným listom

Zlaté srdce s ďakovným listom

Zlaté srdce s ďakovným listom

Ocenení

Ocenení

bez názvu

 
 
Ocenení

Ocenení

bez názvu
Kultúrny program

Kultúrny program

Kultúrny program

Kultúrny program


 
 
Kultúrny program

Kultúrny program

Mgr. Anna Ťureková

Mgr. Anna Ťureková

bez názvu
Tajomníčka Viera Hudecová

Tajomníčka Viera Hudecová


 
 
bez názvu
bez názvu
Anna Vrbiarová /Revúca

Anna Vrbiarová /Revúca

Anna Vrbiarová /Revúca

Anna Vrbiarová /Revúca


 
 
Anna Vrbiarová /Revúca

Anna Vrbiarová /Revúca

Jozef Varga /Cinobaňa

Jozef Varga /Cinobaňa

Jozef Varga /Cinobaňa

Jozef Varga /Cinobaňa

Eva Vysúdilová /Udiča

Eva Vysúdilová /Udiča


 
 
Eva Vysúdilová /Udiča

Eva Vysúdilová /Udiča

Stanislav Barbuš /Krompachy

Stanislav Barbuš /Krompachy

Stanislav Barbuš /Krompachy

Stanislav Barbuš /Krompachy

Viola Lutonská /Banská Bystrica

Viola Lutonská /Banská Bystrica


 
 
Viola Lutonská /Banská Bystrica

Viola Lutonská /Banská Bystrica

Janka Kuhajdová /Bzince p/Javorinou

Janka Kuhajdová /Bzince p/Javorinou

Janka Kuhajdová /Bzince p/Javorinou

Janka Kuhajdová /Bzince p/Javorinou

RNDr.Valent Jaržembovský /Stará Ľubovňa

RNDr.Valent Jaržembovský /Stará Ľubovňa


 
 
RNDr.Valent Jaržembovský /Stará Ľubovňa

RNDr.Valent Jaržembovský /Stará Ľubovňa

Viktor Kiš /Rybník

Viktor Kiš /Rybník

Viktor Kiš /Rybník

Viktor Kiš /Rybník

Viera Šimkovičová /Očová

Viera Šimkovičová /Očová


 
 
Viera Šimkovičová /Očová

Viera Šimkovičová /Očová

Ing. Soňa Molnárová / Bratislava-Vajnory

Ing. Soňa Molnárová / Bratislava-Vajnory

Ing. Soňa Molnárová / Bratislava-Vajnory

Ing. Soňa Molnárová / Bratislava-Vajnory

PhDr. Dušan Gallo /Nolčovo

PhDr. Dušan Gallo /Nolčovo


 
 
PhDr. Dušan Gallo /Nolčovo

PhDr. Dušan Gallo /Nolčovo

Ocenení

Ocenení

bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-40 z 43

2015

 1. XXIII. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ Keď láska dáva životu zmysel zameraná na občiansky obrad uzavretia manželstva. Prehliadky a zúčastnili kolektívy  miest a obcí : Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Blatnica, Brezno, Bystrička, Čierny Balog, Mýto pod Ďumbierom, Nová Baňa, Pobedim, Pohronská Polhora, Prakovce, Púchov, Staré Hory, Turany a Udiča
 2. Festival XXIII. celoslovenskej prehliadky  programov ZPOZ sa uskutočnil 20. mája 2015 na zámku Vígľaš . Predstavili sa na ňom  kolektívy ZPOZ: Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Brezno, Pobedim, Prakovce, Púchov a Turany.                               
 3. Celoslovenský seminár – Spoločenský protokol  v samospráve sa uskutočnil 28. mája 2015 v Banskej Bystrici. Lektorom podujatia bol PhDr. Ján Bruncko, bývalý vedúci pobočky prezidentskej kancelárie v Banskej Bystrici. Téma seminára zahŕňala spoločenskú etiketu, oblečenie, kultúru stolovania, darčeky, poradie príhovorov, pozvánky a praktické skúsenosti.
 4. Vydané 4 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku".
 5. X. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR, sa uskutočnila 27. novembra 2015 - vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici.

 

2014

1. XXII. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ V tichu a piete, bola zameraná na:

 • smútočné obrady: občiansky pohreb; občiansku rozlúčku na cirkevnom obrade; Deň pamiatky na zosnulých; občiansku rozlúčku nad hrobom v cintoríne; uloženie urny v urnovom háji; rozlúčku v Krematóriu; rozlúčku na rozptylovej lúčke
 • spomienkové pietne akty : spomienkový pietny akt na významnú osobnosť; spomienkový pietny akt na významnú udalosť; ostatné obrady tematicky zamerané na pietne spomienky. Prehliadka vzhľadom na tému končila na krajských prehliadkach - celoslovenský festival sa nekonal.                                                                  

Prehliadky a zúčastnili kolektívy  miest a obcí : Badín, Banská Bystrica, Belá – Dulice, Blatnica, Budča, Budkovce, Dobšiná, Hnúšťa, Košťany nad Turcom, Krompachy, Nová Baňa, Očová, Oravce, Prakovce, Púchov, Revúca, Sása, Sebedín-Bečov, Spišské Vlachy, Tisovec, Turany a Žiar nad Hronom.

2. Celoslovenský seminár - Poďakovanie starostom a primátorom na záver volebného obdobia 2010 - 2014 VĎAKA VÁM sa uskutočnil v Cikkerovej sieni radnice mesta Banská Bystrica. Ďakovný list bol udelený „za spoluprácu a pomoc pri realizácii podujatí Združenia ZPOZ človek – človeku v SR vo volebnom období 2010-2014 72 predstaviteľom samospráv- starostom a primátorom z celej SR. Najvyššie ocenenie Združenia ZPOZ ZLATÉ SRDCE bolo udelené Mgr. Anne Ťurekovej –predsedníčke Ústrednej rady Združenia ZPOZ  a JUDr. Stanislavovi Bečicovi bývalému členovi Ústrednej rady Združenia ZPOZ „za prácu v prospech Združenia“ a tiež pri príležitosti  ich životných jubileí

3. Vydaný zborník scenárov smútočných obradov „ V TICHU A PIETE „ z XXII. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ. Vydaný autorský zborník Silvie Hlôškovej KOLOBEH II so 112-timi príhovormi, poéziou a odporučeným výberom hudobných skladieb na občianske rozlúčky so zosnulými.

4. Vydané  3  čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku".


 

2013

1. XXI. celoslovenská  prehliadka programov ZPOZ  Naším krédom je človek, bola zameraná na celú,  celú škálu občianskych obradov a slávností ( s výnimkou smútočných rozlúčok a pietnych aktov), ktoré zbory pre občianske záležitosti vo svojej činnosti realizujú. Združenie ZPOZ tým vzdalo hold bohatej práci ZPOZ pri príležitosti 60. výročia ich vzniku. Prehliadky v regiónoch a krajoch prebiehali v mesiacoch marec – apríl 2013. Do prehliadky sa zapojili kolektívy z: Brezna, Šumiaca, Revúcej, Muráňa, Žarnovice, Veľkého Krtíša, Teplého Vrchu, Babinej, Slatinských Lazov, Sásy, Cinobane, Bojníc, Dohnian, Udiče, Žabokriek, Blatnice, Turčianskeho Jasena,  Malého Čepčína, Turčianskej Štiavničky, Koštian nad Turcom, Mošoviec, Belej – Dulíc a Starej Ľubovne.

2. Festival XXI.celoslovenskej prehliadkyNaším krédom je človek v roku 60. výročia vzniku ZPOZ pod záštitou podpredsedníčky vlády NR SR  Jany Laššákovej sa uskutočnil 22. mája 2013  na Zvolenskom zámku  za účasti kolektívov zo Starej Ľubovne, Mošoviec, Teplého Vrchu, Brezna, Dohnian, Udiče, Blatnice a Sásy.

3. Celoslovenský seminár  ŽIVOT V OBRADOCH  s udelením ceny Zlaté strdce.

Ocenenia si prevzali deviati jednotlivci a jeden kolektív ZPOZ za aktívnu  dlhoročnú  prácu

 1. Ing. Iveta Rušinová /Krompachy
 2. Ing. Peter Mináč /Tisovec
 3. Mgr. Jarmila Bošková /Bernolákovo           
 4. Mgr. Viera Slivová /Melčice-Lieskové
 5. Mgr. Milan Hudáč /Sabinov                     
 6. Viera Ďurčeková /Malé Vozokany
 7. Ivan Mrázik /Bzince pod Javorinou
 8. Eva Potůčková /Košťany nad Turcom
 9. Kolektítv ZPOZ pri MsZ /Žiar nad Hronom
 10. 10. Zuzana Pavlíková /Zvolenská Slatina

 

 4. Vydaný zborník scenárov programov k 60. výročiu vzniku zpoz -  ŽIVOT V      OBRADOCH  s  prílohou scenárov XXI.  celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ  Naším krédom je človek,  zameraný na celú škálu profilácie občianskych obradov a slávností ktoré zbory  pre občianske záležitosti vo  svojej činnosti realizujú. Združenie ZPOZ ním vzdalo hold bohatej 60- ročnej  práci ZPOZ.

5. Vydané 4 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku".


 

2012

1. XX. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ
"V ústrety budúcnosti nás vedie láska" - občianske slávnosti zamerané na Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami- prehliadky v regiónoch a krajoch marec –september 2012. Do prehliadky sa zapojili kolektívy z: Brezna, Mýta pod Ďumbierom, Žiaru nad Hronom, Novej Bane, Sliača, Sásy, Veľkej Lúky, Dohnian, Udiče, Streženíc, Bánoviec nad Bebravou, Melčíc-Lieskového, Lubiny, Dražkoviec, Blatnice, Belej – Dulíc, Krompách, Bardejova a Prakoviec.

2. 29.3.2012 – Smižany - celoslovenský seminár – SPOLOČENSKÝ PROTOKOL SAMOSPRÁV k spoločenskému a diplomatickému protokolu. Lektori :Bc. Milada Wembo, PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.
 

3. Festival XX. celoslovenskej prehliadky programov ZPOZ "V ústrety budúcnosti nás vedie láska" pod záštitou starostky mestskej časti Bratislava – Staré Mesto PhDr. Tatiany Rosovej – 4. október 2012 – Zichyho palác Bratislava.
Zúčastnené kolektívy celoslovenského festivalu:
 Žiar nad Hronom, Udiča, Brezno, Bánovce nad Bebravou, Sása a Dražkovce.

4. Celoslovenský seminár "Hudba je reč srdca" MARTIN – 6.november 2012, Turčianska galéria. Lektori: Mgr. Art Marcel Kurák  dis. art., Mgr. Art. Peter Špilák, PhD. využitie informačno – komunikačných technológií v hudobnej produkcii, význam a využitie hudby a spevu v obradoch a slávnostiach ZPOZ.
 

5. Vydané zborníky scenárov z XIX. a XX. celoslovenskej prehliadky
„Križovatky života“
 slávnosti rodinného charakteru  a „V ústrety budúcnosti nás vedie láska“, obsahovo zameraný na občianske a spoločenské slávnosti venované deťom, mládeži a tým skôr narodeným – seniorom s cieľom posilniť solidaritu medzi generáciami.

6. Vydané 3 čísla metodicko - informačného bulletinu "Človek človeku".


 


Úvodná stránka