Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Orgány združenia

Novozvolené orgány Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR

  Ústredná rada

 

 1. PhDr.Anna Badínová, Belá - Dulice
 2. Mgr. Michal Bagačka /podpredseda/,  Hnúšťa,
 3. Doc. RNDr. Katarína Čižmárova CSc., Banská Bystrica
 4. Ing Andrej Čopík, /podpredseda/, Kovarce
 5. Helena Gajdošová, Dúbravy
 6. PhDr. Dušan GalloNolčovo
 7. Marta Genčúrová,  /podpredsedníčka/, Trstín
 8. Ing. František Gögh, Veľké Úľany
 9. Mgr. Anna Hlinková, Košťany nad Turcom
 10. Viera Hudecová, Badín
 11. PaedDr. Eva Kollárová, Stará Ľubovňa
 12. Bc. Martin Lednický, Pobedim
 13. Ing. Ján Mičuda, Tomášovce
 14. Monika Pšenčíková, Trenčianske Teplice
 15. Mgr. Marta Svobodová, Tisovec
 16. Bc. Milada Wembo, individuálna členka, Sp. Nová Ves
 17. Eva Vysúdilová, Udiča

 

Za predsedníčku ÚR bola zvolená Doc. RNDr. Katarína Čižmárova CSc.

Ústredná kontrólna a revízna komisia

 

 1. Mgr. Zlatica Kochanová, Klenovec
 2. Ing. Nadežda Mésárošová, Sliač
 3. Ing.AlžbetaSedliačiková, Šaľa
 4. Ing. Renáta Sedliaková, Veľká Lúka
 5. Zdenka Šefranková, Hronsek

 

 

Za predsedníčku ÚKRK bola zvolená Ing. Nadežda Mésárošová

 

 


 


Úvodná stránka