Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu

Časopis Človek človeku

E-mailový kontakt

casopis@zpoz.sk

Ústredná rada Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v Slovenskej republike na svojom zasadnutí 11. januára 2018 schválila zmenu formy zasielania časopisu Človek –človeku z tlačenej (papierovej) formy na formu elektronickú. Zároveň schválila zverejňovanie časopisu Človek–človeku na webovej stránke združenia www.zpoz.sk .

Úplný prístup k časopisu budú mať len členovia združenia ZPOZ

Zmena sa uskutoční od čísla 3/2018.

K tomuto rozhodnutiu ÚR viedli tri hlavné dôvody:

1. operatívnejší prístup k informáciám a odkazom v časopise (možnosti úpravy textu) ap.

2. snaha spropagovať činnosť združenia a ponúknuť členstvo  ďalším mestám a obciam, ktoré zatiaľ nevyužívajú služby združenia orientované na  metodickú pomoc zborom pre občianske záležitosti.

3. efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov.

Zároveň so zverejnením časopisu na našej web. stránke budeme členským mestám a obciam zasielať časopis  i ako prílohu e-mailu.

Z toho dôvodu Vás žiadame  o oznámenie oficiálnej  e-mailovej adresy, na ktorú máme časopis Vášmu mestu, obci zasielať. Prosíme nezasielajte nám adresy na „osobu“, ktorá sa momentálne činnosti Vášho zboru pre občianske záležitosti venuje. Jej zmenou, by sa materiál dostával do iných rúk, než by mal. Preposlanie e-mailu konkrétnej osobe zabezpečte vo vlastnej réžii.


 

Formulár na nahlásenie e-mailovej adresy:

Formulár.docx(13 kB)Formulár.docx
Formulár.pdf(282 kB)Formulár.pdf


Úvodná stránka