Vitajte Predstavujeme sa Orgány Kontakty cinnost obrady Fotoalbum
 
VYHLÁSENIE

Ústredná rada Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike rozhodne vyjadruje svoj nesúhlas s názormi, uverejnenými na internete v článkoch „Bizarná súťaž v Hnúšti, vyberali najlepší pohreb a v Hnúšti zorganizovali netradičnú súťaž o najlepší smútočný obrad: Najviac bodov je za atmosféru pohrebu“, ktoré boli napísané z neznalosti danej problematiky.

Uvedené články znevažujú prácu zborov pre občianske záležitosti zabezpečovanú pre občanov obcí a miest pri významných udalostiach ich života. Tiež dehonestujú prácu Združenia ZPOZ Človek človeku v SR, ktoré vzniklo, aby podporovalo a metodicky usmerňovalo kolektívy ZPOZ v ich záslužnej práci. V rámci metodiky sa v tomto roku koná už 22. celoslovenská prehliadka programov ZPOZ pod názvom V úcte a piete, ktorej cieľom je prispieť k výmene skúseností účinkujúcich na smútočných obradoch – pohreboch a spomienkových pietnych aktoch. Odchod blízkeho človeka a posledná rozlúčka s ním, či pietna spomienka na zosnulých je vážna a citlivá téma, ktorá sa bezprostredne dotýka každého človeka a musí byť zrealizovaná na patričnej odbornej a emotívnej úrovni. Rozhodne si nezaslúži znevažovanie, či výsmech.

Združenie ZPOZ Človek človeku v SR za dobu svojej 23-ročnej existencie ani raz nevyhlásilo súťaž o najlepší občiansky obrad, tobôž nie o najlepší smútočný obrad. Každý občiansky obrad je jedinečný a svojím spôsobom výnimočný, lebo je určený konkrétnemu človeku alebo konkrétnym ľuďom. Zmyslom každého občianskeho obradu alebo slávnosti je prostredníctvom členov ZPOZ vyjadriť spoluúčasť obce, mesta pri významnej udalosti v živote človeka – pri tých radostných, ale aj pri tých smutných. Účasť občanov na občianskych obradoch a slávnostiach potvrdzuje, že tieto sa stali samozrejmou súčasťou ich života, sú žiadané a majú aj prirodzený občiansky a spoločenský význam.

Preto neopodstatnené a nepravdivé tvrdenia napísané v hore uvedených článkoch považujeme za urážlivé, nemiestne a dištancujeme sa od nich.

V Banskej Bystrici 15.5.2014
členovia Ústrednej rady Združenia ZPOZ
Človek človeku v Slovenskej republike


PREDSTAVUJEME SA

Zbory pre občianske záležitosti a s nimi občianske obrady a slávnosti akoby vypadli z nášho slovníka, akoby prestali existovať. Nie, zbory sú tu a aj po zásadnej politickej a hospodárskej zmene v našom štáte. Existujú, fungujú, napomáhajú atmosfére úprimného ľudského spolunažívania v podobe množstva občianskych obradov a slávností v našich obciach a mestách. A dôvod činnosti je prirodzený: nachádza rovnako úprimný ohlas u tých, ktorým je táto činnosť venovaná. Možno stačí pripomenúť iba jedno z mnohých stretnutí s osemdesiatročnou jubilantkou, keď so slzami v očiach zašepkala: Teraz ste moji najbližší... A toto sú prvé kvety, ktoré som vo svojom živote dostala...
Teší nás Váš záujem, preto vitajte na stránkach občianskeho združenia, ktoré od roku 1991 pomáha všestrannému rozvoju a zvyšovaniu úrovne občianskej obradovosti...

Radi Vašu obec, mesto, Váš kolektív ZPOZ privítame medzi nami ako člena tohto združenia!
Stačí sa kontaktovať so sekretariátom združenia a dozviete sa o tom , čo je potrebné urobiť.


Združenie je oprávneným subjektom pre príjem 2% z daní fyzických a právnických osôb, budeme Vám vďační za Vašu finančnú podporu!

Stránky nainštalované: 30.11.2005
Posledná úprava: 15.10.2014

 
©2005, ZPOZ
všetky práva vyhradené